Mondmotorische stoornis

Zuigt uw kind op zijn duim? Is het vaak verkouden of ademt hij met de mond open? Dan heeft uw kind waarschijnlijk foute mondgewoontes.
Dit kan een effect hebben op de vorming van het gelaat. Het is belangrijk dat alle spieren in het mondgebied (zoals de tong, de lippen en de wangen) in balans zijn. Deze oefenen namelijk een kracht uit op de tanden en de botten van het gezicht. Wanneer deze krachten uit balans zijn kunnen de tanden anders gaan staan of het aangezicht anders gevormd worden. Dit kan de ademtoevoer via de neus bemoeilijken en chronische verkoudheden in de hand werken.

Wat leert u in de logopedie?

Via bewustwording en spelletjes leren de kinderen een correcte tongplaatsing, het juiste ademhalingspatroon of de juiste slikbeweging. Om ervoor te zorgen dat er geen herval is wordt in de therapie niet enkel aandacht besteed aan de basisklacht, maar zorgen we dat alle krachten in het mondgebied in balans zijn.
De ouder is intensief betrokken bij de therapie. Hij is in staat om foutief mondgedrag tijdig te erkennen en bij te sturen. We zoeken samen naar een leuke manier om thuis te oefenen en An volgt uw familie nog een tijdje op na de behandeling als ondersteuning.

Maak een gratis website.