Team


An Cardinael

Oprichter praktijk

Stem, Stotteren en articulatie


An verwierf in de richting Logopedie en Audiologie aan de Universiteit Gent een breed theoretisch en wetenschappelijk kader omtrent alle aspecten van communicatie.

De opleiding woordkunst en drama prikkelden een voorliefde voor het gesproken woord en een drang naar een creatieve twist. Haar persoonlijke interesses gingen vlug uit naar stem en stotteren.

Tijdens de specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Gent ontwikkelde ze pedagogische vaardigheden die zij creatief toepast tijdens het aanleren van technieken of het geven van vormingen.

Door de combinatie van de opleidingen heeft ze een unieke blik op de ontwikkeling van het kind in wisselwerking met zijn school- en thuisomgeving. En de nodige kennis en ervaring om beroepssprekers te ondersteunen in het optimaliseren van hun stem- en spreekvaardigheden.

Inneke Van Engeland

Stem en taalNa heel wat lessen drama, zang en notenleer van kinds af aan, was haar passie voor 'de stem' geboren. Inneke richtte zich tijdens haar opleiding logopedie aan de Artevelde Hogeschool in Gent voornamelijk op stemtherapie.

In de master gezondheidsvoorlichting en -bevordering, leerde ze elke pati├źnt zijn/haar gezondheidsgedragingen te bekijken vanuit 'the bigger picture'. Ze concretiseert de hulpvraag en motiveert hun naar een gezonde stemgedrag. Haar volgende uitdaging binnen 'stem' is het afronden van haar Postgraduaat stem aan Thomas More.

Verder geeft Inneke in de praktijk en in het revalidaticentrum taaltherapie aan kinderen met specifieke ontwikkelingsstoornissen.  Ze blijft door vormingen en intervisies met andere logopedisten steeds op de hoogte van de nieuwste behandelmethodes.

Doris Fontaine

Stotteren, leer- en taalstoornissen

Communiceren, praten en elkaar begrijpen is voor Doris de basis van alles. Niet iedereen heeft het daar zo gemakkelijk mee. Doris voelt dit van nature goed aan en helpt deze mensen graag en met succes vooruit.

Doris studeerde met grote onderscheiding af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar studies verdiepte ze zich in stotteren en broddelen. Al snel groeide haar passie voor het begeleiden van mensen voor wie praten niet altijd even evident is. Doris besloot om zich nog verder te specialiseren in stotteren en broddelen en volgde daarom het postgraduaat ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Hierdoor is ze goed op de hoogte van de meest recente kennis en ontwikkelingen.

Daarnaast houdt Doris er ook van om kinderen met taal- en leerproblemen te helpen. Ze blijft zich bijscholen en verdiepen in deze problematieken. Een geïndividualiseerde en goed onderbouwde aanpak staat bij haar altijd voorop.