Team


An Cardinael

Oprichter praktijk

Stem, Stotteren en articulatie


An verwierf in de richting Logopedie en Audiologie aan de Universiteit Gent een breed theoretisch en wetenschappelijk kader omtrent alle aspecten van communicatie.

De opleiding woordkunst en drama prikkelden een voorliefde voor het gesproken woord en een drang naar een creatieve twist. Haar persoonlijke interesses gingen vlug uit naar stem en stotteren.

Tijdens de specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Gent ontwikkelde ze pedagogische vaardigheden die zij creatief toepast tijdens het aanleren van technieken of het geven van vormingen.

Door de combinatie van de opleidingen heeft ze een unieke blik op de ontwikkeling van het kind in wisselwerking met zijn school- en thuisomgeving. En de nodige kennis en ervaring om beroepssprekers te ondersteunen in het optimaliseren van hun stem- en spreekvaardigheden.

Doris Fontaine

Stotteren, leer- en taalstoornissen

Communiceren, praten en elkaar begrijpen is voor Doris de basis van alles. Niet iedereen heeft het daar zo gemakkelijk mee. Doris voelt dit van nature goed aan en helpt deze mensen graag en met succes vooruit.

Doris studeerde met grote onderscheiding af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar studies verdiepte ze zich in stotteren en broddelen. Al snel groeide haar passie voor het begeleiden van mensen voor wie praten niet altijd even evident is. Doris besloot om zich nog verder te specialiseren in stotteren en broddelen en volgde daarom het postgraduaat ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Hierdoor is ze goed op de hoogte van de meest recente kennis en ontwikkelingen.

Daarnaast houdt Doris er ook van om kinderen met taal- en leerproblemen te helpen. Ze blijft zich bijscholen en verdiepen in deze problematieken. Een geïndividualiseerde en goed onderbouwde aanpak staat bij haar altijd voorop.


Céline De Waele

Taal- en leerstoornissenCéline heeft een hart voor kinderen. Zo is ze al jaren animator binnen de speelpleinwerking. Maar ook op inleefreis naar Tanzania werkte ze met straatkinderen die niet naar school konden gaan. De keuze om ook in haar professionele loopbaan met kinderen te werken was snel gemaakt. 

Céline studeerde af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiepte zich voornamelijk in de leerstoornissen, maar haar passie ligt eveneens bij taal- en spraakstoornissen. 

Céline houdt al eens van een uitdaging: zo begeleidde ze tijdens haar opleiding migranten om hun Nederlands te optimaliseren.

Céline geeft elke dag het beste van zichzelf om kinderen de best mogelijke ondersteuning te bieden en bekijkt haar eigen therapeutisch handelen telkens met een kritische blik.