Terugbetaling

Bij een aanmelding plannen we een onderzoek in om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek. Het onderzoek kan terugbetaald worden indien u een voorschrift heeft van een huisarts of specialist arts en therapie opstart.

In een eerste gesprek bespreken we de onderzoeksresultaten, een therapievoorstel en de terugbetalingsmogelijkheden. Indien logopedie wordt opgestart verzorgt de logopedist de aanvraag tot terugbetaling. 

Maak een gratis website.